درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی جهانگیری راد

مهدی جهانگیری راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اراک
  • 16 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

16 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!