درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی غلامحسینی

مهدی غلامحسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه تربیت مدرس
  • سابقه 18 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • سابقه 12 تدریس در مدرسه علامه حلی 3
  • سابقه 4 سال تدریس در مدرسه فرزانگان 2

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه علامه حلی 3 به مدت 12 سال

تدریس در مدرسه فرزانگان 2 به مدت 4 سال

تدریس در مدارس نمونه دولتی به مدت 15 سال

سابقه 18 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!