درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی رحیمی

علی رحیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه پیام نور
  • 2 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!