درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زینب ابوالفتحی تبار

زینب ابوالفتحی تبار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان
  • 12 سال تدریس زبان فرانسوی در موسسات و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

12 سال تدریس زبان فرانسوی در موسسات و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!