درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم مهدی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه 10 سال تدریس در کانون زبان ایران
  • سابقه 12 سال تدریس در دانشگاه بیرجند
  • سابقه 10 سال تدریس در کانون زبان ایران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم مهدی زاده

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 10 سال تدریس در کانون زبان ایران

سابقه 12 سال تدریس در دانشگاه بیرجند

ویدیو وجود ندارد!