این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم سلطانی

مریم سلطانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دارای مدرک TTC زبان انگلیسی
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی برای کودکان و مقطع متوسطه اول
  • ترجمه کتاب و چاپ مقالات تخصصی به زبان فارسی
  • تالیف کتاب زبان انگلیسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تالیف کتاب زبان انگلیسی

ترجمه کتاب تخصص

چاپ مقالات تخصصی

سابقه تدریس زبان انگلیسی برای کودکان و مقطع متوسطه اول

ویدیو وجود ندارد!