درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
هادی فروزی

هادی فروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
1 جلسه موفق
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • سابقه 28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 10 سال تدریس در آموزشگاه پاسداران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

ده سال تدریس در آموزشگاه پاسداران

دو سال تدریس در مدارس خارج از کشور

سابقه 28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!