درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد رییسی

محمد رییسی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهرکرد
  • افتخار تحصیلی: انتشار مقاله با عنوان ارتعاشات آزاد تیر چند تکه دورانی تیموشنکو در مجله علمی پژوهشی تربیت مدرس
  • استاد حل تمرین در دانشگاه به مدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

استاد حل تمرین در دانشگاه به مدت 2 سال

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!