درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد کشاورزی

محمد کشاورزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی
  • 1 سال تدریس در خانه کارگر
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

1 سال تدریس در خانه کارگر

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!