درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سعید یاری

سعید یاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
  • معلم و مدرس رسمی آموزش و پرورش شهر تهران
  • تدریس در مدارس دولتی و نمونه شهر تهران
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی برتر و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم و مدرس رسمی آموزش و پرورش شهر تهران

تدریس در مدارس دولتی و نمونه شهر تهران

مدرس دوره های ضمن خدمت و آموزش به همکاران

انتخاب به عنوان معلم نمونه منطقه در سال های 97-96 و 99-98 و

تسلط به روش های نوین تدریس با توجه تحصیل در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

پیشگام در آموزش، ترویج و نحوه استفاده از اپلیکیشن آموزشی شاد

پژوهشگر در زمینه مسائل رفتاری و تحصیلی دانش آموزان

ویدیو وجود ندارد!