درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
اویس قلی تبار

اویس قلی تبار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
6 سال تدریس در آموزشگاه های موسیقی استان مازندران
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • بیش از 10 سال سابقه نوازندگی حرفه ای ساز تار و سه‌تار
  • تجربه تخصصی تدریس آنلاین در سراسر کشور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس در آموزشگاه های موسیقی استان مازندران

بیش از 8 سال تجربه اجرای کنسرت در داخل و خارج از کشور

بیش از 10 سال سابقه نوازندگی حرفه ای ساز تار و سه‌تار

تجربه تخصصی تدریس آنلاین در سراسر کشور

ویدیو وجود ندارد!