درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
آهنگ میرمنگره

آهنگ میرمنگره

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی از دانشگاه تهران
  • سابقه 10 سال تدریس خوشنویسی در موسسات و خصوصی
  • تدریس خوشنویسی (نی قلم و خودکار) در انجمن خوشنویسان ایران
  • قبولی هنرجویان در امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس خوشنویسی (نی قلم و خودکار) در انجمن خوشنویسان ایران

قبولی هنرجویان در امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران

سابقه 10 سال تدریس خوشنویسی در موسسات و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!