درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
الکا کیانی پور

الکا کیانی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی
  • بیش از 6 سال تدریس بزرگسالان به صورت آنلاین و حضوری
  • تدریس در آموزشگاه های معتبر شهر تهران مانند زبان نگار، پارسایان و ایران‌کمبریج
  • تدریس به عنوان مدرس زبان انگلیسی در مدرسه ی پیوند ادب
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در آموزشگاه های معتبر شهر تهران مانند زبان نگار، پارسایان و ایران‌کمبریج

تدریس به عنوان مدرس زبان انگلیسی در مدرسه ی پیوند ادب

بیش از 6 سال تدریس بزرگسالان به صورت آنلاین و حضوری