درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهروز خیشابه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه شیراز
  • سابقه تدریس نرم افزارهای معماری در آتلیه معماری خاکاب به مدت 12 سال
  • فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بعنوان نائب رئیس انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران
  • استاد تقدیر شده در دانشگاه های آبیک قزوین و پارسه تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهروز خیشابه

نرم‌افزار رویت Autodesk Revit

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

نرم‌افزار اتوکد Autocad

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

استاد تقدیر شده در دانشگاه های آبیک قزوین و پارسه تهران

سابقه تدریس نرم افزارهای معماری در آتلیه معماری خاکاب به مدت 12 سال

فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بعنوان نائب رئیس انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران

ویدیو وجود ندارد!