درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
بهروز خیشابه

بهروز خیشابه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه شیراز
  • سابقه تدریس نرم افزارهای معماری در آتلیه معماری خاکاب به مدت 12 سال
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بعنوان نائب رئیس انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

استاد تقدیر شده در دانشگاه های آبیک قزوین و پارسه تهران

سابقه تدریس نرم افزارهای معماری در آتلیه معماری خاکاب به مدت 12 سال

فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بعنوان نائب رئیس انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران

ویدیو وجود ندارد!