درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
آرش احمدی اصفهانی

آرش احمدی اصفهانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیخ بهایی
  • افتخار تحصیلی: مقالات و کتاب های علمی متعدد
  • 12 سال تدریس دروس مدیریت به صورت خصوصی و درون سازمانی
  • دارای مقالات و کتاب های تخصصی متعدد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس دروس مهندسی کامپیوتر به صورت خصوصی و درون سازمانی

12 سال تدریس دروس مدیریت به صورت خصوصی و درون سازمانی

دارای مقالات و کتاب های تخصصی متعدد

ویدیو وجود ندارد!