درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
هاجر زارع

هاجر زارع

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور
  • تدریس مقطع ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی
  • علاقه مند کردن دانش آموز به درس
  • افزایش نمره دانش آموز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

افزایش نمره دانش آموز

علاقه مند کردن دانش آموز به درس

تدریس مقطع ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!