درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
داستان رشد شاگرد
دیدگاه دانش آموزان

اتابک کاوه

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
318 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال
  • بیش از چهار سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • دارای مدرک دوره اخلاق حرفه‌ای تدریس استادبانک
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اتابک کاوه

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000
10٪
130,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

دیدگاه دانش آموزان درباره اتابک کاوه

5 از 4.5 24 نفر امتیاز داده اند.

4.5
4.5
4.8
4.8

حمیدرضا طاهری

2 ماه پیش

بسیار خوب تدریس میکنند

ریاضی نهم

روح اله لاچینی

3 ماه پیش

خوب هستن

ریاضی نهم

سوفیا رهبر

4 ماه پیش

از استاد راضی هستیم

ریاضی هفتم