درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ایمان کیهان فرد

ایمان کیهان فرد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  • سابقه 10 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات و خصوصی
  • 1 سال تدریس در Golden gate of Asia و Iranmehr
  • آموزش مکالمه بعد از 90 جلسه به صورت صحیح

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

1 سال تدریس در Golden gate of Asia

1 سال تدریس در Iranmehr

سابقه 10 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات و خصوصی

آموزش مکالمه بعد از 90 جلسه به صورت صحیح

ویدیو وجود ندارد!