مرور برچسب

نمونه سوال مثلثات

نمونه سوال مثلثات کتاب ریاضی (1) پایه دهم رشته ریاضی و تجربی فصل 2 : مثلثات

در این کتاب دانش آموزان با مبحث مثلثات آشنا می شوند. و درس‌هایی مثل نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی و روابط بین نسبت های مثلثاتی را می‌گذارنند.

نمونه سوالات مثلثات با جواب کتاب ریاضی (2) پایه یازدهم رشته تجربی فصل 4

در این فصل دانش آموزان تجربی با مباحث واحدهای اندازه گیری زاویه، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی، توابع مثلثاتی و غیره آشنا می‌شوند.

نمونه سوال مثلثات ریاضی (2) سال دوازدهم رشته تجربی فصل 2

در آخرین سال تحصیلی دبیرستان دانش آموزان تجربی در فصل دوم کتاب ریاضی خود، 2 مبحث مهم تناوب و تانژات و معادلات مثلثاتی را مطالعه می‌کنند.

نمونه سوال مثلثات حسابان (1) سال یازدهم رشته ریاضی فصل 4

دانش آموزان رشته ریاضی به شکل مفصل‌تری وارد مباحث مثلثات می‌شوند. در این کتاب آنها سرفصل‌های مهمی مثل رادیان، نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا، توابع مثلثاتی و روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا را مرور خواهند کرد.

نمونه سوال مثلثات هندسه (2) سال یازدهم رشته ریاضی فصل 3

در کتاب هندسه باز هم مباحث مثلثات تکرار می‌شوند. اینبار دانش آموزان سال یازدهم مطالبی مثل قضیه سینوس‌ها، قضیه کسینوس ها، قضیه نیمسازهای زوایای داخلی و قضیه هرون را یاد می‌گیرند.

نمونه سوال مثلثات حسابان (2) سال دوازدهم رشته ریاضی فصل 2

این بخش از مثلثات بچه های ریاضی با مثلثات رشته یازدهم تجربی یکی است. در این کتاب 2 فصل تناوب و تانژات و معادلات مثلثاتی معرفی می‌شوند.

نمونه سوال حسابان (۲) پایه دوازدهم فصل دوم، مثلثات با جواب

دانلود نمونه سوال فصل 2 حسابان دوازدهم در فصل دوم حسابان دوازدهم راجع به مثلثات صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 2 حسابان دوازدهم مباحثی مثل تناوب، تانژانت، معادلات مثلثاتی و غیره پوشش داده شده است. در ادامه می‌توانید نمونه سوالات…

نمونه سوال ریاضی دوازدهم رشته تجربی فصل دوم، مثلثات با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی فصل دوم با جواب در فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی راجع به مثلثات صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 2 ریاضی دوازدهم تجربی مباحثی مثل تناوب، تانژانت، معادلات مثلثاتی و غیره پوشش داده شده است. در ادامه…

نمونه سوال ریاضی یازدهم رشته تجربی فصل چهارم، مثلثات با جواب

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی فصل چهارم با جواب در فصل چهارم ریاضی یازدهم تجربی راجع به مثلثات صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 4 ریاضی یازدهم تجربی مباحثی مثل واحدهای اندازه گیری زاویه، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی، توابع…

نمونه سوال حسابان (۱) پایه یازدهم فصل چهارم، مثلثات با جواب

دانلود نمونه سوال فصل 4 حسابان یازدهم مثلثات در فصل چهارم حسابان یازدهم راجع به مثلثات صحبت می‌شود. در این نمونه سوال از فصل 4 حسابان یازدهم مباحثی مثل رادیان، نسبت های مثلثاتی برخی زوایا، توابع مثلثاتی، روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا و…

نمونه سوالات ریاضی دهم فصل دوم، مثلثات (برای رشته ریاضی و تجربی)

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی با پاسخ در فصل دوم ریاضی دهم راجع به مثلثات صحبت می‌شود. در این فصل و نمونه سوالاتی که در این پست آماده کردیم، مباحثی مثل مساحت مثلث، رابطه فیثاغورس، سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت و…