فرزانه علیزاده

استاد فرزانه علیزاده

تدریس آنلاین تدریس حضوری در اصفهان

23 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان

تدریس به مدت 9 سال در دانشگاه پیام نور خوراسگان، دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

افزایش نمره ریاضی یک دانش آموز ضعیف به 20

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • افزایش نمره ریاضی یک دانش آموز ضعیف به 20
  • رفع اشکالات یک دانشجوی نمره الف برای امتحان پایان ترم
  • 2 سال تدریس در دانشگاه آزاد خوراسگان تایید شده
  • 5 سال تدریس در دانشگاه پیام نور خوراسگان تایید شده
  • 2 سال تدریس در دانشکاه غیر انتفاعی دانش پژوهان اصفهان تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه ولی عصر رفسنجان 1382 تا 1386 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان 1389 تا 1393 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...