نیلوفر فضلعلی

استاد نیلوفر فضلعلی

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه الزهرا
  • افتخار تدریس: سابقه 10 سال تدریس خصوصی زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان
  • تدریس در فرهیختگان به مدت 5 سال