استاد مجید فرهادی

 • دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • افتخار تدریس: تدریس به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای همه
 • افتخار تحصیلی: رتبه یک دکتری

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 20 سال تدریس در موسسه مدرسان پلی تکنیک تهران
 • 10 سال تدریس در دانشگاه امیرکبیر
 • 5 سال تدریس در دانشگاههای خارج از کشور و مدارس فرانسه
 • 6 سال تدریس در دانشگاه دامغان
 • 2 سال تدریس در موسسه ماهان
 • 2 سال تدریس در موسسه توحید
 • 1 سال تدریس در دانشگاه شاهد
 • 2 سال تدریس در دانشگاه پیام نور تهران
 • 2 سال تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتخارات تدریس

 • تدریس به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای همه
 • روشهای نوین تدریس
 • تدریس در خارج از ایران در کشور فرانسه

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1375 تا 1379
 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1379 تا 1381
 • دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1381 تا 1386

افتخارات تحصیلی

 • رتبه یک دکتری
 • رتبه 30 کنکور ارشذ
 • عضو هیات علمی دانشگاه پاریس
 • عضو هیات علمی دانشگاه