استاد محمد پوررضا

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: طراح سوال آزمونهای کنکوری گاج
  • افتخار تدریس: ویراستار کتابهای فیزیک انتشارات "خیلی سبز" و "مهر و ماه"
  • افتخار تحصیلی: رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فتونیک کشور