استاد محمد پوررضا

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: رساندن 3 دانش آموز به دانشگاه شریف در رشته های برق و هوافضا
  • افتخار تحصیلی: رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فتونیک کشور