فیروزه حاتمی

استاد فیروزه حاتمی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی