فاطمه‌ عباسی

استاد فاطمه‌ عباسی

تدریس آنلاین تدریس حضوری در اهواز

80 جلسه موفق

امتیاز 4.7 از 5

دکترا شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

تدریس به مدت 10 سال در دانشگاه های صنعتی جندی شاپور،علمی کاربردی و بوعلی سینا و موسسه غیر انتفاعی کارون اهواز

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

استاد نمونه دانشگاه در رشته شیمی و مولف کتاب و دارای 9 مقاله ISI و 3 مقاله در همایش های داخلی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

 • استاد نمونه دانشگاه در رشته شیمی تایید شده
 • تالیف کتاب تایید شده
 • 3 سال تدریس در دانشگاه پیام نور همدان تایید شده
 • 1 سال تدریس در دانشگاه بوعلی سینا همدان تایید شده
 • 7سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی ملی حفاری اهواز تایید شده
 • 1 سال تدریس در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تایید شده
 • 1 سال تدریس در موسسه غیر انتفاعی کارون اهواز تایید شده
 • 1 سال تدریس در تدریس دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بوعلی سینا همدان تایید شده

رزومه، متدها و منابع تدریس

تدریس بصورت مفهومی و پایه ای همراه با حل نمونه سوالات مربوط به هر بخش


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه صنعتی شریف 1382 تا 1386 تایید شده
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا همدان 1386 تا 1388 تایید شده
 • دکترا شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا همدان 1389 تا 1393 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • دارای 9 مقاله ISI و 3 مقاله در همایش های داخلی تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...