استاد بهروز غفاری

 • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه مازندران
 • دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • افتخار تدریس: قبولی با نمرات بالای 19 در امتحانات نهایی سوم و پیشدانشگاهی

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

 • 4 سال تدریس در دبیرستان دانشگاه شیراز
 • 3 سال تدریس در دبیرستان دانش
 • 4 سال تدریس در دبیرستان خردمند
 • 4 سال تدریس در دکتر حسابی
 • 2 سال تدریس در دبیرستان دانشگاه سیستان
 • 1 سال تدریس در دبیرستان دانشگاه اصفهان
 • 3 سال تدریس در دبیرستان بزرگمهر
 • 3 سال تدریس در دبیرستان سما
 • 2 سال تدریس در دبیرستان تزگیه
 • 2 سال تدریس در دبیرستان دکتر هشترودی

افتخارات تدریس

 • قبولی با نمرات بالای 19 در امتحانات نهایی سوم و پیشدانشگاهی
 • قبولی دانش آموزان در دانشگاهای معتبر دولتی
 • لوح تقدیر از آموزش و پرورش منطقه یک تهران
 • رتبه ممتاز در آموزش و پرورش منطقه سه تهران
 • تالیف کتابهای کمک آموزشی فیزیک دهم و کتاب معلم دوم
 • طراحی آزمونهای مبتکران
 • طراحی کنکور آموزش و پرورش
 • همکاری با انتشارات گل واژه و ژرف اندیشان
 • همکاری با دفتر تالیف کتابهای درسی
 • دارنده لوح تقدیر از دفتر مقام معظم رهبری

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه مازندران 1366 تا 1370