بهروز غفاری

استاد بهروز غفاری

  • تدریس به مدت 4 سال در دبیرستان های دکتر هشترودی، دانش، خردمند، دکتر حسابی، دانشگاه سیستان، تزگیه، بزرگمهر و سما
  • تالیف کتابهای کمک آموزشی فیزیک دهم
  • کسب لوح تقدیر از آموزش و پرورش
  • طراحی آزمون های مبتکران

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید