بهروز غفاری

استاد بهروز غفاری

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه مازندران
  • افتخار تدریس: طراحی کنکور آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: قبولی دانش آموزان در دانشگاهای معتبر دولتی
  • افتخار تدریس: طراحی آزمونهای مبتکران
  • تدریس در دبیرستان دانشگاه شیراز به مدت 4 سال
  • افتخار تدریس: تالیف کتابهای کمک آموزشی فیزیک دهم و کتاب معلم دوم