بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر نهم به دهم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر نهم به دهم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

شیراز
عرفان نریمانی

عرفان نریمانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه مازندران
 • افتخار تدریس: تدریس درس شیمی 3 به مدت 2 ماه به شاگردم و کسب نمره قابل قبول 16
 • افتخار تحصیلی: دومین دانشجو از لحاظ معدل و اولین فارغ التحصیل دفاع کرده ورودی 90
تهران
مریم عزیزی

مریم عزیزی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در مدرسه قدس به مدت 6 سال
 • افتخار تحصیلی: رتبه 5 کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی
تهران
حمید فتوحی

حمید فتوحی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: فوق لیسانس دوم در رشته مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی و حمل و نقل(1378-1379)
 • تدریس در دبیرستان دکتر خزایلی به مدت 2 سال
تهران
میثم پورشادلو

میثم پورشادلو مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی
اصفهان
راضیه قربانی

راضیه قربانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه آزاد اسلامی
مشهد
مریم محمدی تجرودی

مریم محمدی تجرودی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضی از دانشگاه حکیم سبزواری
تهران
علیرضا مهدیزاده

علیرضا مهدیزاده مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مدیریت کسب و کارهای کوچک از دانشگاه تهران
 • تدریس در خصوصی به مدت 8 سال
تهران
رمضان کوه مسکن

رمضان کوه مسکن مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در شهید چمران به مدت 10 سال
کرج
علی فلاحتکار

علی فلاحتکار مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه تربیت معلم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در شهید زارعی به مدت 1 سال
مشهد
امیرحسین رضایی

امیرحسین رضایی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در شهیدتقی زاده به مدت 2 سال

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره