بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر نهم به دهم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون مدارس برتر نهم به دهم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
محمد محرابی نسب

محمد محرابی نسب مشاهده رزومه

 • افتخار تحصیلی: 3 دوره نفر اول مسابقه تلویزیونی هوش برتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 9 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال 1393
 • تدریس در موسسه قلمچی (تدریس) به مدت 4 سال
شیراز
عرفان نریمانی

عرفان نریمانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه مازندران
 • افتخار تدریس: تدریس درس شیمی 3 به مدت 2 ماه به شاگردم و کسب نمره قابل قبول 16
 • افتخار تحصیلی: دومین دانشجو از لحاظ معدل و اولین فارغ التحصیل دفاع کرده ورودی 90
کرج
علی فلاحتکار

علی فلاحتکار مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه تربیت معلم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در شهید زارعی به مدت 1 سال
اصفهان
راضیه قربانی

راضیه قربانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه آزاد اسلامی
تهران
رمضان کوه مسکن

رمضان کوه مسکن مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در شهید چمران به مدت 10 سال
تهران
داوود علیپور

داوود علیپور مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی
اصفهان
عصمت حجتی نجف ابادی

عصمت حجتی نجف ابادی مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیر علوم تجربی از دانشگاه ازاد اسلامی پارس اباد
 • تدریس در مدارس سطح شهر به مدت 20 سال
اصفهان
فایزه اکبری

فایزه اکبری مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان
تهران
سارا طاهریان

سارا طاهریان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تحصیلی: ارایه سمینار و مقاله در ارتباط با نانوپلیمرها
 • تدریس در علوی به مدت 2 سال
تهران
ایمان حمزه لو

ایمان حمزه لو مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)