بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون نمونه دولتی نهم به دهم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون نمونه دولتی نهم به دهم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
محمد محرابی نسب

محمد محرابی نسب مشاهده رزومه

 • افتخار تحصیلی: 3 دوره نفر اول مسابقه تلویزیونی هوش برتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 9 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال 1393
 • تدریس در موسسه قلمچی (تدریس) به مدت 4 سال
شیراز
عرفان نریمانی

عرفان نریمانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه مازندران
 • افتخار تدریس: تدریس درس شیمی 3 به مدت 2 ماه به شاگردم و کسب نمره قابل قبول 16
 • افتخار تحصیلی: دومین دانشجو از لحاظ معدل و اولین فارغ التحصیل دفاع کرده ورودی 90
تهران
محمد حسین لوایی

محمد حسین لوایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در مدرسه غیرانتفاعی فن و دانش به مدت 1 سال
تهران
میثم پورشادلو

میثم پورشادلو مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی
مشهد
سعید محمدی

سعید محمدی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: برگزاری همایش بزرگ تندخوانی و تقویت حافظه
تهران
حمید فتوحی

حمید فتوحی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: فوق لیسانس دوم در رشته مهندسی عمران، گرایش برنامه ریزی و حمل و نقل(1378-1379)
 • تدریس در دانشگاه تهران به مدت 8 سال
اصفهان
بهار نادری

بهار نادری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • تدریس در دبیرستان شاهد زینب اصفهان به مدت 2 سال
اصفهان
رجب علی قلاوند

رجب علی قلاوند مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد تکنولوژی محیط زیست از دانشگاه پیام نور
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • افتخار تدریس: انتخاب معلم نمونه توسط اموزش پرورش خوزستان
مشهد
امیرحسین رضایی

امیرحسین رضایی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • معلم رسمی آموزش و پرورش
 • تدریس در شهیدتقی زاده به مدت 2 سال
تهران
محمد ریحانی

محمد ریحانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی حفاری و بهره برداری نفت از دانشگاه گرمسار

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)