انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

بهترین اساتید تدریس خصوصی دوم ابتدایی، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی دوم ابتدایی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس


فاطمه مشایخی

فاطمه مشایخی مشاهده رزومه

 • کارشناسی روانشناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه فردوسی مشهد
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • افتخار تدریس: جند سال پیا پی معلم نمونه کشوری
سید غلامرضا کوچکی

سید غلامرضا کوچکی مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
 • تدریس در دبستان شهیدان فرجی به مدت 6 سال
 • تدریس در دبستان ابوذر به مدت 6 سال
فریده علی اکبری

فریده علی اکبری مشاهده رزومه

 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در دبستان ره پویان به مدت 2 سال
 • تدریس در دبستان ظفر (کرمانشاه) به مدت 3 سال
 • تدریس در دبستان ریحانه به مدت 1 سال
احسان حسینی

احسان حسینی مشاهده رزومه

 • دکترا زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • تدریس در دانشگاه خوارزمی به مدت 4 سال
 • تدریس در دانشگاه دولتی قم به مدت 1 سال
علی جاویدنیا

علی جاویدنیا مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در موسسه خیریه شکوه مهر به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
ناهیده برومندفر

ناهیده برومندفر مشاهده رزومه

 • کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • افتخار تدریس: تالیف کتاب کمک آموزشی برای علوم سوم دبستان(انتشارت مهر رایان)
 • افتخار تحصیلی: جزو رتبه های برگزیده بین 10 نفر اول هنگام خروج
سجاد اسدبیکی

سجاد اسدبیکی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • افتخار تحصیلی: جزء سه دانشجو برتر مقطع دکتری برق کنترل
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند به مدت 6 سال
طهورا الماسی

طهورا الماسی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • افتخار تحصیلی: ارشد مستقیم به عنوان دانشجوی شاهد و ایثارگر نفر اول دانشک