بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

اصفهان
اعظم سیدقلعه

اعظم سیدقلعه مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
تهران
سپیده جعفری

سپیده جعفری مشاهده رزومه

 • کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
 • تدریس در دبستان نیلوفر به مدت 10 سال
تهران
امیر مظاهری طهرانی

امیر مظاهری طهرانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
 • تدریس در مدرسه میثم منطقه 9 تهران به مدت 2 سال
اصفهان
مهشید علیخانی

مهشید علیخانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تهران
مریم مجدی

مریم مجدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • تدریس در کانون زبان تهران بخش نوجوانان به مدت 2 سال
اصفهان
نادیا حاتمی سولگانی

نادیا حاتمی سولگانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
مشهد
سیدعلیرضا روحانی سراجی

سیدعلیرضا روحانی سراجی مشاهده رزومه

 • دانشجوی کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مشهد
مجتبی رمضانی برک

مجتبی رمضانی برک مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی خراسان
کرج
مرجان شیرازی

مرجان شیرازی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
تهران
محسن پرتو

محسن پرتو مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • افتخار تحصیلی: رتبه اول ارشد و دکترا در دانشگاه علم و صنعت

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره