بهترین اساتید تدریس خصوصی آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
مریم مجدی

مریم مجدی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی ساری
کرج
پریسا فرجی

پریسا فرجی مشاهده رزومه

  • کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
  • افتخار تدریس: افتخار معلمی و مشاوره تخصصی به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
  • تدریس در مرکز رازی به مدت 1 سال
تهران
سعیده میرتقی

سعیده میرتقی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
تهران
هادی رحیمی امیرهنده

هادی رحیمی امیرهنده مشاهده رزومه

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
تهران
بهناز باغچی

بهناز باغچی مشاهده رزومه

  • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • افتخار تحصیلی: در مقطع کارشناسی ارشد شاگرد اول دانشکده بوده ام.

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره