تدریس خصوصی رشته حسابداری

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی رشته حسابداری


ارش نوروزیان

ارش نوروزیان

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در پیام نور به مدت 1 سال
 • تدریس در علمی کاربردی به مدت 1 سال
سید مهدی قاسمی

سید مهدی قاسمی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دبیرستان حیات طیبه به مدت 1 سال
 • تدریس در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به مدت 1 سال
محبوبه خلج

محبوبه خلج

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران
 • تدریس در آموزشگاه ریاضیدانان زمان به مدت 4 سال
 • تدریس در دانشگاه پیام نور به مدت 4 سال
رضا فاضلی بوژاباد

رضا فاضلی بوژاباد

 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه بین‌المللی امام رضا
 • تدریس در موسسه حسابرسی آفاق به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به شاگرد
سیدابوالقاسم کلانتری

سیدابوالقاسم کلانتری

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی به مدت 13 سال
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی رود هن به مدت 13 سال
ناصر آسیابانی

ناصر آسیابانی

 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 1 سال
 • تدریس در منشور ادیبان دانش به مدت 1 سال
مجید بختیاری

مجید بختیاری

 • دکترا فیزیک مهندسی از دانشگاه اراک
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در دانشگاه پیام نور تهران به مدت 12 سال
 • افتخار تحصیلی: عضو بنیاد نخبگان دفاعی
مصطفی داوری

مصطفی داوری

 • کاردانی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
الهام طاهری مقدم

الهام طاهری مقدم

 • کارشناسی کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی نراق
 • تدریس در موسسه آیندگان به مدت 1 سال
پریسا نوربخش

پریسا نوربخش

 • کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه بناب
 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی
یاسر کاظمی

یاسر کاظمی

 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • تدریس در موسسه راه علم به مدت 2 سال
 • تدریس در منشور ادیبان به مدت 2 سال
منصوره غلامی

منصوره غلامی

 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران
 • افتخار تدریس: صبوری و قدرت بالا در توضیح دادن
نسیم فراهانی

نسیم فراهانی

 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
 • تدریس در آموزشگاه باتیس به مدت 3 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
بهنام ورمقانی

بهنام ورمقانی

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • تدریس در دانشگاه امیرکبیر به مدت 1 سال
 • تدریس در دانشگاه تبریز به مدت 1 سال
سپیده تاجی

سپیده تاجی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • افتخار تحصیلی: دارای طرح پژوهشی برتر و مورد حمایت شهرداری اصفهان
وحید رشیدی

وحید رشیدی

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور قم
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه غیرانتفاعی
رویا نبوتی

رویا نبوتی

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمد صادق هدایتی

محمد صادق هدایتی

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدریس در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، دروس مهندسی عمران به مدت 2 سال
 • تدریس در موسسه فرهیختگان دانشگاه به مدت 2 سال
زینب نصراصفهانی

زینب نصراصفهانی

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه صنعتی اصفهان
علی طالب زاده

علی طالب زاده

 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد
 • افتخار تدریس: توانایی بالا در انتقال مفاهیم درسی