تدریس خصوصی زبان فرانسه در کرج

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی زبان فرانسه در شهر کرج


پرستو میرلو

استاد پرستو میرلو

Une nouvelle langue, une nouvelle vie

مشاهده صفحه استاد
خانم نوری

آموزش و تدریس خصوصی زبان فرانسه

استاد خانم نوری

آموزش ، مدرس ، مترجم ، استاد تدریس فرانسه در تهران کارشناس ارشد زبان فرانسه دارنده گواهینامه های بین المللی TEF و TCF آمادگی آزمونهای DELF , DALF, TEF , TCF

مشاهده صفحه استاد