برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد نجوم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد نجوم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

شیراز
سید مهدی موسوی

سید مهدی موسوی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه یزد
 • افتخار تدریس: تدریس خصوصی 5 دانش‌آموز المپیاد نجوم و فیزیک دارای مدال جهانی از مدارس تیزهوشان شهید دستغیب و فرزانگان شیراز.
 • افتخار تحصیلی: ارایه‌ی مقالات علمی و پژوهشی در مجلات معتبر علمی (ISI)
تهران
سید ابوالحسن میرمحمدحسینی

سید ابوالحسن میرمحمدحسینی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا فیزیک از دانشگاه جامع امام حسین
 • افتخار تدریس: مدرس دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران
 • افتخار تحصیلی: شرکت در دو دوره المپیاد دانشجویی
تهران
نگار نادری

نگار نادری مشاهده رزومه

 • دکترا فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • افتخار تحصیلی: رتبه سوم کارشناسی در میان هم ورودی ها
 • تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت 9 سال
تهران
سپهر اربابی بیدگلی

سپهر اربابی بیدگلی مشاهده رزومه

 • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تدریس: 5 سال تدریس المپیاد نجوم و چند مدال طلا و نقره جهانی
 • افتخار تحصیلی: بورسیه استعدادهای درخشان (دوره کارشناسی ارشد)
کرج
نیما محمدزاده

نیما محمدزاده مشاهده رزومه

 • دانشجوی کاردانی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
تبریز
طاهره لطف اله زاده

طاهره لطف اله زاده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه ارومیه

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره