برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی المپیاد نجوم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی المپیاد نجوم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
nastaran shakeri

nastaran shakeri مشاهده رزومه

  • دانشجوی دکترا ژیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کرج
نیما محمدزاده

نیما محمدزاده مشاهده رزومه

  • دانشجوی کاردانی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
تهران
علیرضا وفا

علیرضا وفا مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تدریس در مدرسه فرزانگان 2 به مدت 5 سال
تبریز
طاهره لطف اله زاده

طاهره لطف اله زاده مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه ارومیه
تهران
نیلوفر حسینخان

نیلوفر حسینخان مشاهده رزومه

  • دکترا فیزیک از دانشگاه مازندران

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)