برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
بابک کمالی

بابک کمالی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • افتخار تحصیلی: معدل 19 ارشد
  • تدریس در پایندگان به مدت 3 سال
  • تدریس در مهرسما به مدت 2 سال
تهران
محمد قنبری

محمد قنبری مشاهده رزومه

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: دریافت گواهی برتر دانشجویی در دانشگاه تهران و کسب رتبه نخست با معدل 19
  • تدریس در دستیار استاد دانشگاه تهران به مدت 2 سال
تهران
سپیدرو خدابنده

سپیدرو خدابنده مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 124 دکتری هسته ای در کنکور 1397

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)