برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

تهران
بابک کمالی

بابک کمالی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • افتخار تحصیلی: معدل 19 ارشد
  • تدریس در مهرسما به مدت 2 سال
تهران
مهسا پیرایش

مهسا پیرایش مشاهده رزومه

  • دانشجوی دکترا مهندسی هسته ای از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • افتخار تحصیلی: پذیرش مقاله با عنوان "ارزیابی احتمالاتی ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در پی رویداد خاموشی اضطراری رآکتور" در کنفرانس هسته ای ایران سال 1396
تهران
سارا سهرابی

سارا سهرابی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کرج
هشام حسین پور

هشام حسین پور مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه اصفهان
  • افتخار تحصیلی: رتبه 8 سهمیه آزاد و رتبه 1 سهمیه ایثارگران دکتری مهندسی هسته ای گرایش گداخت در کنکور سراسری 97

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره