تدریس خصوصی نسبیت

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی نسبیت


حسین مظفری

حسین مظفری

  • تدریس خصوصی دروس فیزیک دبیرستان و دانشگاه: دارای 7 سال سابقه تدریس خصوصی در شهر تهران.
قاسم نقیبی فر

قاسم نقیبی فر

  • تدریس فیزیک تمامی مقاطع توسط رتبه 3 ارشد فوتونیک سال 90 - دبیر فیزیک آموزش و پرورش - به امید دیدار
سامان محمدی

سامان محمدی

  • تدریس متفاوت توسط دانشجو ی برتر رشته فیزیک: تدریس متفاوت توسط دانشجو ی برتر رشته فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد دارای سابقه تدریس در دانشگاه به عنوان تدریس یار
آقای فروتن

آقای فروتن

  • تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و دانشگاه، کنکور: تدریس تمام دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و کنکور، دروس ریاضی و فیزیک تمام رشته های مهندسی، تدریس تمام دروس رشته ی فیزیک، تدریس دروس رشته ی ریاضی
احسان عرب احمدی

احسان عرب احمدی

  • تدریس دروس برق و فیزیک. فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف: تدریس کلیه دروس عمومی و تخصصی رشته های مهندسی برق و فیزیک.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمد حسن پور

محمد حسن پور

  • تدریس خصوصی و گروهی فیزیک و نجوم: مدرس فیزیک در مدارس پژوهندگان علم و سرای دانش، تدریس تقویتی و مفهومی فیزیک، تدریس دروس تخصصی رشته ی فیزیک و نجوم مقدماتی
حسین مصحفی

حسین مصحفی

  • المپیاد نجوم، اخترفیزیک و کیهان شناسی، دروس تخصصی فیزیک: تدریس تخصصی درس‌های اخترفیزیک و کیهان‌شناسی ویژه المپیاد نجوم جهت کسب مدال. تدریس دروس تخصصی فیزیک از قبیل، نسبیت خاص و عام، مکانیک کوانتومی