امیر فخری

امیر فخری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - شیراز

استاد جدید

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شیراز

سابقه تدریس بمدت 5 سال در آموزشگاه ها

سابقه تدریس بمدت 2 سال در مدارس

تدریس در آموزشگاه های خاص جنوب کشور ، ژرف اندیشان ، اقلیدس و ...

درباره استاد

تمرین و یادگیری روش مطالعه Method of Study بسیار مهمه جزوه تایپ شده و منظم تدریس با روش های جدید و استفاده از رسانه و تولید محتوا پیگیری منظم پشتیبان و منشی آموزشگاه هم برای دانش آموزان و هم اولیا برگزاری آزمون ها و تحلیل آنها در کلاس

دبیر پروازی شهرستان های جنوب کشور : لار ، داراب گراش اقلید آباده و ...

افزایش بیش از 1000 واحدی تراز دانش آموزان قلمچی

تدریس در آموزشگاه های خاص جنوب کشور ، ژرف اندیشان ، اقلیدس و ...

سابقه تدریس بمدت 5 سال در آموزشگاه ها

سابقه تدریس بمدت 2 سال در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-91005343