درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا باقرزاده

زهرا باقرزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
5 جلسه موفق
کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه تهران
  • 33 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در پایه اول
  • تدریس در مدرسه نمونه دولتی عفاف منطقه 1

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه نمونه دولتی عفاف منطقه 1

سابقه تدریس در پایه اول

33 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!