فرانک جلالی

فرانک جلالی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 10 نظر)

تدریس حضوری - شیراز

96 جلسه موفق

معلم رسمی آموزش و پرورش با 30 سال سابقه تدریس

تدریس در مدارس مهر، پروین اعتصامی، شهید حدادی، شهدای ارتش و...

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تجربه ی تدریس به دانش آموزان بیش فعال

درباره استاد

آموزگار رسمی وزارت آموزش و پرورش با 30 سال سابقه .صبر و حوصله و ایجاد انگیزه در دانش آموزانم.برخورد شایسته .آشنایی با شیوه های نوین تدریس و....

معلم رسمی آموزش و پرورش با 30 سال سابقه تدریس

تدریس در مدارس مهر، پروین اعتصامی، شهید حدادی، شهدای ارتش و...

تجربه ی تدریس به دانش آموزان بیش فعال

تلفن پشتیبانی
021-91005343