درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه اکبری

فاطمه اکبری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ادیان و عرفان از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس دروس عربی متوسطه به صورت خصوصی
  • آموزش تکنیک های ترجمه و قواعد، ارائه مباحث به صورت طبقه بندی شده

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس عربی متوسطه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!