محمد رجبی

محمد رجبی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دانشجوی دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

5 سال سابقه ی تدریس خصوصی، آموزشگاه و تدریس در دانشگاه

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان

کارشناسی فیزیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان

درباره استاد

روش تدریس بنده متناسب با سطح دانش پژوه و آزمون پیش رو، متفاوت است ولی بطور کلی مبتنی بر مفاهیم و فهم عمیق و استاندارد از درس است. منابع تدریس اینجاب نیز عمدتا کتب استاندارد و به روز در حال تدریس در دانشگاههای معتبر ملی می باشد.

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان

5 سال سابقه ی تدریس خصوصی، آموزشگاه و تدریس در دانشگاه

تلفن پشتیبانی
021-91005343