درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا برادران

زهرا برادران

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا شیمی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • سابقه 15 سال تدریس دروس ریاضی و شیمی به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس مدرسه امام هادی در منطقه 15

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 15 سال تدریس دروس ریاضی و شیمی به صورت خصوصی

سابقه تدریس مدرسه امام هادی در منطقه 15

ویدیو وجود ندارد!