تدریس خصوصی - استادبانک

ﮔﺰارش درآﻣﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺳﺎل 1402

رتبه تعداد درخواست میزان درآمد
1 26
600 میلیون تومان
2 70
580 میلیون تومان
3 34
550 میلیون تومان
4 64
480 میلیون تومان
5 94
325 میلیون تومان
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻤﺎ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎﻟﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ:

نظر اساتید در مورد استادبانک

زمانی که در آستانه باز نشستگی قرار گرفتم خیلی ناراحت بودم که تجربه و تخصص چندین ساله خود را چگونه راکد بگذارم و استفاده و بهره ای از آن نبرم. خدا خواست با موسسه استادبانک آشنا شدم. خصوصا زمانی که دیدم با چه دقت نظر و محترمانه از من برای نمونه تدریس دعوت کردند و چگونه و براحتی دانش آموز معرفی می کنند و حتی در اختیار گرفتن شاگرد را آزاد می گذارند. این که توانایی من در تدریس مشخص می شود و همه جلسات حساب شده و با سیستمی منظم به پیش می رود وحتی درصد کمی نسبت به سایر موسسات باید پر داخت کنم، واقعا از این رویکرد که من هم جزیی از اساتید استاد بانک هستم راضی و خوشحالم.

name
استاد آذر خامنه

مراحل عضویت معلمان در استادبانک

1

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ و ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ، ﻟﺎزم اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻠﺎﯾﻦ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

2

ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻠﺎﯾﻦ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

3

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎد، ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎددر ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ دارد

چرا استادبانک؟

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ

بر اساس انتخاب استاد در مراحل ثبت نام، شاگردان حضوری یا آنلاین به او معرفی می شوند. استادبانک برای درخواست های حضوری شاگردان نزدیک به استاد را به او پیشنهاد می کند.

معرفی شاگردان زیاد به اساتید

استادبانک زمان اساتید توانمند را، به خصوص در بازه زمانی امتحانات، می تواند به صورت کامل پر کند

ساعت کاری شناور و بدون محدودیت

زمان کلاس ها با هماهنگی بین استاد و شاگرد صورت می گیرد

سقف درآمدی نامحدود در صورت عملکرد خوب و شفاف

در صورتی که اساتید عملکردی خوب و شفاف داشته باشند، استادبانک سقفی برای درآمد اساتید ندارد و اساتید از نظر هزینه کلاس به سرعت رشد می کنند

استادبانک، زیرمجموعه مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استادبانک شرکتی دانش بنیان و زیرمجموعه های مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف است.

ثبت نام و فعالسازی پروفایل به صورت کاملا رایگان

خدمات ثبت نام، داوری، مصاحبه و عضویت در استادبانک به صورت کاملا رایگان است. ضمنا کلیه خدمات جانبی از جمله عکاسی و ضبط ویدئو به رایگان صورت می گیرد

+1,100,000

ساعت کلاس تدریس خصوصی

+120,000

شاگرد خصوصی تعلیم دیده

به صورت آنلاین و حضوری

+2,800

معلم خصوصی با تجربه

مجموعه استادبانک در یک نگاه

سوالات متداول

کلاس های خصوصی در کجا برگزار می شود؟

استادبانک در چه شهرهایی فعالیت دارد؟

استادبانک چه تعداد شاگرد در سال می تواند به ما معرفی کند؟

آیا می توانم هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین تدریس کنم؟

آیا استادبانک بستر خاصی برای تدریس آنلاین در اختیار استاد قرار می دهد؟

آیا قیمت هر جلسه از کلاس ها را خود استاد تعیین می کند؟

ثبت نام و استخدام معلم خصوصی در استادبانک

استادبانک، سامانه آنلاین درخواست معلم خصوصی است و بستری است تا بهترین معلمان خصوصی و شاگردان آن ‌ها راحت‌تر یکدیگر را پیدا کنند. استادبانک همواره برای گسترش فعالیت خود از معلمان و کسانی که به تدریس علاقه‌مندند، دعوت به عمل می‌آورد تا با ثبت‌نام رایگان و پر کردن فرم استخدام، رزومه‌ی خود را در معرض دید بیش از 100 هزار دانش‌آموز استادبانکی قرار دهند و شاهد رشد روز افزون تعداد شاگردان خود باشند.

مزایای ثبت نام در استادبانک؛ بهترین معلم برای دانش آموزان

سایت استادبانک با خدماتی که به معلمان و دانش‌آموزان ارائه می‌دهد توانسته است رضایتمندی آن‌ها را جلب کند. به عنوان مثال در سایت استادبانک درخواست‌های تدریس به صورت رایگان برای معلمان ارسال می‌شود و معلمین پس از بررسی درخواست با دانش‌آموز خود تماس می‌گیرند و در زمان‌ِ توافقی کلاس را برگزار می‌کنند. سرویس پشتیبانی استادبانک نیز از زمان ارسال درخواست تا پایان کلاس همراه معلمان و دانش‌آموزان است تا در صورت بروز مشکل آن را برطرف کند. سامانه استادبانک همیشه به دنبال بهترین معلم برای تدریس خصوصی به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است.

استخدام مدرس برای همه‌ی مقاطع تحصیلی

درخواست‌های دانش‌آموزان برای معلم خصوصی نزدیک زمان کنکور به اوج خود می‌رسد، از این رو استادبانک در حال استخدام مدرس کلاس کنکور است. دوره‌ی ابتدایی نیز از مقاطع مهم تحصیلی است که دانش‌آموزان این مقطع احتیاج زیادی به معلم خصوصی کاربلد و باحوصله دارند، استادبانک در طرح استخدام معلم خصوصی ابتدایی درصدد جذب اساتید ماهر و توانمند در آموزش به دانش آموزان مقطع دبستان است. بنابراین اگر معلم هستید و یا توانایی آموزش مقاطع و رشته‌های درسی مختلف را در خود می‌بینید در استادبانک ثبت نام کنید.

هزینه تدریس خصوصی؛ امتیاز بالاتر، دستمزد بیشتر

سرویس امتیازدهی استادبانک که میزان دستمزد معلمان را تعیین می‌کند، از این قرار است: رزومه، سوابق تحصیلی و کاری، توانمندی‌ها و دوره‌های گذرانده شده شما توسط داروران استادبانک مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به آن‌ها، شما در یکی از سطوح یک تا پنج ستاره و یا وی آی پی قرار قرار می‌گیرید. اگر شما استخدام آموزش و پرورش باشید و یا در حالت کلی سابقه تدریس داشته باشید، امکان دریافت 5 ستاره یا سطح وی آی پی (بالاترین امتیاز) را خواهید داشت. اما در صورتی که تا به حال سابقه تدریس نداشتید یا از مهارت‌های آموزشی کمتری برخوردارید، ستاره‌های کمتری دریافت می‌کنید.

خوشبختانه در استادبانک برای معلمانی که ستاره‌های کمتری دارند، شرایط رشد و ارتقاء امتیاز به خوبی فراهم شده است. این اساتید می توانند با گذشت زمان و بالارفتن سابقه و افزایش تعداد شاگردان موفق، ستاره‌های خود را بیشتر کنند و درآمد تدریس خصوصی خود را بالاتر ببرند. باتوجه به اینکه هزینه‌ی تدریس خصوصی در تهران با شهرستان به یک میزان نیست، دستمزد مدرسین استادبانک نیز در تهران با شهرستان‌ها متفاوت است.

در استادبانک اولین گام تدریس را محکم و با اطمینان بردارید

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدرسین تازه کار و معلمین کم تجربه، نگرانی از بابت داشتن مهارت تدریس و پیدا کردن دانش‌آموز است. اگر سابقه‌ی تدریس ندارید یا فکر می‌کنید مهارت ‌های لازم برای تدریس خصوصی موفق را ندارید، نگران نباشید! استادبانک دوره‌ هایی تحت عنوان دوره ی اخلاق حرفه‌ ایبرگزار می‌ کند؛ با گذراندن این آموزش‌ها نگرانی شما از بابت اینکه چگونه باید یک معلم خصوصی خوب باشید برای همیشه برطرف خواهد شد. شما پس از گذراندن دوره‌ی اخلاق حرفه‌ای، گواهینامه‌ای دریافت می‌کنید که در رزومه‌ی شما ثبت می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند آن را ببینند.

مجله‌ی آکادمی اساتید استادبانک؛ به بهترین معلم تبدیل شوید

برای خواندن آخرین و جدیدترین مقالات و آموزش‌های لازم برای تدریس می‌توانید به مجله‌ی آکادمی اساتید استادبانک مراجعه نمایید. در این بخش با خواندن مقالات و مطالب آموزشی متنوع، شیوه‌های تدریس خود را به روز کرده و مهارت آموزش خود را افزایش دهید. همکاران ما در آکادمی اساتید استادبانک برترین راهکارهای تدریس را مورد بررسی قرار داده و به خوبی برای شما شرح می دهند. معرفی و بررسی بهترین روش‌های تدریس، شرح نکات کاربردی برای برگزاری بهترین کلاس، تعلیم نحوه پرورش توسعه فردیاز مهم‌ترین مطالب ارائه شده در آکادمی اساتید است تا شما را به یک معلم حرفه‌ای تبدیل کند.

تلفن پشتیبانی
02191005343