تدریس خصوصی - استادبانک

ﮔﺰارش درآﻣﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺳﺎل 99

رتبه تعداد درخواست میزان درآمد
1 212
43 میلیون تومان
2 180
36 میلیون تومان
3 164
42 میلیون تومان
4 130
24 میلیون تومان
5 124
63 میلیون تومان
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻤﺎ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎﻟﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ:

نظر اساتید در مورد استادبانک

استادبانک یه پلتفرم هوشمند و در واقع یه تسهیل کننده که دانش آموز رو در بهینه ترین حالت از نظر مسافت، هزینه و درس مورد درخواست به اساتید معرفی می کنه! از ویژگی های مثبت استادبانک نسبت به دیگر مجموعه هایی که کارشون واسطه بودن بین استاد و شاگرده، میتونیم به هوشمند و در بستر وب بودن کلیه فرآیند از ابتدای معرفی شاگرد تا پرداخت حق التدریس، پایین بودن فرانشیز سیستم و هدفمند و بهینه بودن معرفی ها اشاره کرد، به طوری که معمولا شما با توجه به محل سکونت و تخصصتون بهترین گزینه برای شاگردی خواهید بود که بهش معرفی می شید!

name
استاد شویکلو مرادی

من قبل از اینکه با استادبانک آشنا بشم در چند سایت تدریس خصوصی آگهی داشتم همیشه، ولی چندماه بعد از ورود به استادبانک، دیگه در هیچ سایتی آگهی ثبت نکردم، چون معرفی شاگرد بسیار بالا هست و تایم معلم رو کاملا پر میکنه، جوری که درآمدم نسبت به قبل از همکاری با استادبانک، افزایش قابل ملاحظه ای داشته. درصدی که استادبانک به عنوان کمیسیون برمیداره نسبت به مزایایی که داره از جمله: سایت بی نهایت کاربرپسند، سئوی بالای سایتشون و در نتیجه معرفی شاگرد بیشتر، کاملا منصفانه هست. سیستم کاملا شایسته سالار هست و اگر معلمی با کیفیت کار کنه و نظرات شاگردان رو جلب کنه، استادبانک هر چند ماه یکبار سطح ستاره ش رو بالا میبره.

name
استاد محمدرضا رحیمی

من نزدیک سه ساله با استاد بانک همکاری میکنم. بنظر من بهترین آموزشگاه در حال حاضر است، چون اولا ستاره ای که به استاد میدن واقعیه و با پول ستاره نمیدن. دوما هزینه کلاسها و درصد آموزشگاه منصفانه و همچنین تسویه اساتید هفتگی است (که در آموزشگاه های دیگه اینجوری نیست). سوما بهترین جا برای رشد افراد لایق که پارتی ندارند هست. رابعا تعداد دانش آموزان زیادی ارجاع داده میشود که بطور متوسط درآمد یک کارمند را براحتی میتوانید داشته باشید.

name
استاد علیرضا توسلی

زمانی که در آستانه باز نشستگی قرار گرفتم خیلی ناراحت بودم که تجربه و تخصص چندین ساله خود را چگونه راکد بگذارم و استفاده و بهره ای از آن نبرم. خدا خواست با موسسه استادبانک آشنا شدم. خصوصا زمانی که دیدم با چه دقت نظر و محترمانه از من برای نمونه تدریس دعوت کردند و چگونه و براحتی دانش آموز معرفی می کنند و حتی در اختیار گرفتن شاگرد را آزاد می گذارند. این که توانایی من در تدریس مشخص می شود و همه جلسات حساب شده و با سیستمی منظم به پیش می رود وحتی درصد کمی نسبت به سایر موسسات باید پر داخت کنم، واقعا از این رویکرد که من هم جزیی از اساتید استاد بانک هستم راضی و خوشحالم.

name
استاد آذر خامنه

به لطف خداوند دوسالی که در خدمت استادبانک بوده ام نکاتی را دیده ام که انگیزه بهترین شدن برای فعالیت در این شرکت و خدمت به اجتماع را در من چندین برابر نمود که عبارت اند از: پیگیری و حس امنیتی که استادبانک برای دبیر ایجاد میکند. هچنین باتوجه به ظرفیت زندگی شخصیه خودم، تعداد شاگردان من فوق العادست، چون از نظرمالی به انچه که مدنظر خودم بوده رسیده ام و درصدی که به این سیستم پرداخت میکنم کاملا منصفانه هست. واقعا من خودم خدارا شاکرم که استادبانک ایجاد شد، چراکه از نظر مادی و اجتماعی به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای رسیده ام و از همه مهمتر اشنا شدن با خانواده ها و شاگردهایی که واقعن بینظیرند.

name
استاد مریم آرمان

در استادبانک آرمان، آموزش و شکوفایی استعدادها و نتیجه گیری ایده آل دوسویه دانش آموز و رضایت مربی است. با شناخت از سایر سایتها و ۳۸ سال تدریس ریاضی به همکاری با استادبانک افتخار میکنم.

name
استاد گیتی رضایی

مجموعه ي استادبانك يك مجموعه موفق و منضبط هست كه من حدودا وارد سال سوم همكاري با اين مجموعه ميشم و تقريبا ٩٠ درصد تايمم رو با اين مجموعه پر كردم و تونستم رشد خوبي داشته باشم. در حال حاضر استاد VIP شيمي هستم و تيم قوي و حرفه اين مجموعه و رويكردهاي بسيار موفق اين مجموعه براي من هميشه نقطه ي عطف بوده و خواهد بود و از همكاري با اين مجموعه رضايت كامل دارم.

name
استاد حمیده احمدی
big-arrow-right
big-arrow-left

مراحل عضویت معلمان در استادبانک

1

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ و ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻟﺎزم اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻠﺎﯾﻦ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

2

ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻠﺎﯾﻦ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

3

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری

ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎد، ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺎددر ﻫﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ دارد

چرا استادبانک؟

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ

استادبانک شاگردانی را که به شما نزدیکترند، به شما معرفی میکند. از این طریق زمان و هزینه رفت و آمد شما کاهش می یابد

معرفی شاگردان زیاد به اساتید

استادبانک زمان اساتید توانمند را، به خصوص در بازه زمانی امتحانات، می تواند به صورت کامل پر کند

ساعت کاری شناور و بدون محدودیت

زمان کلاس ها با هماهنگی بین استاد و شاگرد صورت می گیرد

سقف درآمدی نامحدود در صورت عملکرد خوب و شفاف

در صورتی که اساتید عملکردی خوب و شفاف داشته باشند، استادبانک سقفی برای درآمد اساتید ندارد و اساتید از نظر هزینه کلاس به سرعت رشد می کنند

استادبانک، زیرمجموعه مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استادبانک شرکتی دانش بنیان و زیرمجموعه های مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف است.

ثبت نام و فعالسازی پروفایل به صورت کاملا رایگان

خدمات ثبت نام، داوری، مصاحبه و عضویت در استادبانک به صورت کاملا رایگان است. ضمنا کلیه خدمات جانبی از جمله عکاسی و ضبط ویدئو به رایگان صورت می گیرد

+590,000

ساعت کلاس تدریس خصوصی

+62,000

شاگرد خصوصی تعلیم دیده

بصورت آنلاین و حضوری

+3,500

معلم خصوصی با تجربه

مجموعه استادبانک در یک نگاه

سوالات متداول

کلاس های خصوصی در کجا برگزار می شود؟

استادبانک در چه شهرهایی فعالیت دارد؟

استادبانک چه تعداد شاگرد در سال می تواند به ما معرفی کند؟

ثبت نام و استخدام معلم خصوصی در استادبانک

استادبانک، سامانه آنلاین درخواست معلم خصوصی است و بستری است تا بهترین معلمان خصوصی و شاگردان آن ‌ها راحت‌تر یکدیگر را پیدا کنند. استادبانک همواره برای گسترش فعالیت خود از معلمان و کسانی که به تدریس علاقه‌مندند دعوت به عمل می‌آورد تا با ثبت‌نام رایگان و پر کردن فرم استخدام رزومه‌ی خود را در معرض دید بیش از 21000 دانش‌آموز استادبانکی قرار دهند و شاهد رشد روز افزون تعداد شاگردان خود باشند.

مزایای ثبت نام در استادبانک؛ بهترین معلم برای دانش آموزان

سایت استادبانک با خدماتی که به معلمان و دانش‌آموزان ارائه می‌دهد توانسته است رضایتمندی آن‌ها را جلب کند. به عنوان مثال در سایت استادبانک درخواست‌های تدریس به صورت رایگان برای معلمان ارسال می‌شود و معلمین پس از بررسی درخواست با دانش‌آموز خود تماس می‌گیرند و در زمان‌ِ توافقی کلاس را برگزار می‌کنند. سرویس پشتیبانی استادبانک نیز از زمان ارسال درخواست تا پایان کلاس همراه معلمان و دانش‌آموزان است تا در صورت بروز مشکل آن را برطرف کند. سامانه استادبانک همیشه به دنبال بهترین معلم برای تدریس خصوصی به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است.

استخدام مدرس برای همه‌ی مقاطع تحصیلی

درخواست‌های دانش‌آموزان برای معلم خصوصی نزدیک زمان کنکور به اوج خود می‌رسد، از این رو استادبانک در حال استخدام مدرس کلاس کنکور است. دوره‌ی ابتدایی نیز از مقاطع مهم تحصیلی است که دانش‌آموزان این مقطع احتیاج زیادی به معلم خصوصی کاربلد و باحوصله دارند، استادبانک در طرح استخدام معلم خصوصی ابتدایی درصدد جذب اساتید ماهر و توانمند در آموزش به دانش آموزان مقطع دبستان است. بنابراین اگر معلم هستید و یا توانایی آموزش مقاطع و رشته‌های درسی مختلف را در خود می‌بینید در استادبانک ثبت نام کنید.

هزینه تدریس خصوصی؛ امتیاز بالاتر، دستمزد بیشتر

سرویس امتیازدهی استادبانک که میزان دستمزد معلمان را تعیین می‌کند، از این قرار است: رزومه، سوابق تحصیلی و کاری، توانمندی‌ها و دوره‌های گذرانده شده شما توسط داروران استادبانک مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به آن‌ها، شما در یکی از سطوح یک تا پنج ستاره قرار می‌گیرید. اگر شما استخدام آموزش و پرورش باشید و یا در حالت کلی سابقه تدریس داشته باشید، امکان دریافت 5 ستاره (بالاترین امتیاز) را خواهید داشت. اما در صورتی که تا به حال سابقه تدریس نداشتید یا از مهارت‌های آموزشی کمتری برخوردارید، ستاره‌های کمتری دریافت می‌کنید.

خوشبختانه در استادبانک برای معلمانی که ستاره‌های کمتری دارند، شرایط رشد و ارتقاء امتیاز به خوبی فراهم شده است. این اساتید می توانند با گذشت زمان و بالارفتن سابقه و افزایش تعداد شاگردان موفق، ستاره‌های خود را بیشتر کنند و درآمد تدریس خصوصی خود را بالاتر ببرند. باتوجه به اینکه هزینه‌ی تدریس خصوصی در تهران با شهرستان به یک میزان نیست، دستمزد مدرسین استادبانک نیز در تهران با شهرستان‌ها متفاوت است.

در استادبانک اولین گام تدریس را محکم و با اطمینان بردارید

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدرسین تازه کار و معلمین کم تجربه، نگرانی از بابت داشتن مهارت تدریس و پیدا کردن دانش‌آموز است. اگر سابقه‌ی تدریس ندارید یا فکر می‌کنید مهارت ‌های لازم برای تدریس خصوصی موفق را ندارید، نگران نباشید! استادبانک دوره‌ هایی تحت عنوان دوره ی اخلاق حرفه‌ ایبرگزار می‌ کند؛ با گذراندن این آموزش‌ها نگرانی شما از بابت اینکه چگونه باید یک معلم خصوصی خوب باشید برای همیشه برطرف خواهد شد. شما پس از گذراندن دوره‌ی اخلاق حرفه‌ای، گواهینامه‌ای دریافت می‌کنید که در رزومه‌ی شما ثبت می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند آن را ببینند.

مجله‌ی آکادمی اساتید استاد بانک؛ به بهترین معلم تبدیل شوید

برای خواندن آخرین و جدیدترین مقالات و آموزش‌های لازم برای تدریس می‌توانید به مجله‌ی آکادمی اساتید استادبانک مراجعه نمایید. در این بخش با خواندن مقالات و مطالب آموزشی متنوع، شیوه‌های تدریس خود را به روز کرده و مهارت آموزش خود را افزایش دهید. همکاران ما در آکادمی اساتید استادبانک برترین راهکارهای تدریس را مورد بررسی قرار داده و به خوبی برای شما شرح می دهند. معرفی و بررسی بهترین روش‌های تدریس، شرح نکات کاربردی برای برگزاری بهترین کلاس، تعلیم نحوه پرورش توسعه فردیاز مهم‌ترین مطالب ارائه شده در آکادمی اساتید است تا شما را به یک معلم حرفه‌ای تبدیل کند.

تلفن پشتیبانی
021-91005343