مدارس دولتی پسرانه بومهن منطقه 8 تهران

در این صفحه مدارس دولتی پسرانه بومهن منطقه 8 تهران لیست شده است

20 مدرسه

لیست مدارس دولتی پسرانه بومهن منطقه 8 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، خیابان حاج منصور، شهرک طلائیه

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، شهرآباد، خیابان شهید حق وردیان

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: جاجرود روبروی پلیس راه جاجرود

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، شهرک شهرآباد، خیابان شهید حق وردیان

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، خیابان شهید زاهدی، ده سیاه بند

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: شهر بومهن، خیابان شهید بومهن، کوچه شهید مسگر بنفش تپه، پلاک 33

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، شهرک ولی عصر، روستای لوران، پلاک 154

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: بومهن

آدرس: بومهن، نرسیده به پل، کوچه شهید قادری، پلاک 676

تلفن پشتیبانی
02191005343