مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 7 تهران

در این صفحه مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 7 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 7 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 7

محله: لواسان

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه زندان، کوچه ساری، پلاک 25

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 7

محله: شهید بهشتی،عباس آباد

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه زندان ،کوچه ساری

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 7

محله: شریعتی ، ملک

آدرس: میدان هفت تیر، کوچه بختیار، پلاک 24

تلفن پشتیبانی
02191005343