مدارس ولنجک منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس ولنجک منطقه 5 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست مدارس ولنجک منطقه 5 تهران

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: ولنجک

آدرس: خیابان آیت الله کاشانی،خیابان کیهان، بیست متری منوچهری،پلاک 18

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: ولنجک

آدرس: نامشخص

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: ولنجک

آدرس: باغ فیض، خیابان 22بهمن

تلفن پشتیبانی
02191005343