مدارس آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران

در این صفحه مدارس آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران لیست شده است

48 مدرسه

لیست مدارس آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: نشانی: فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت ا...کاشانی، خیابان شهید محرابی، خیابان شهید براتلو، خیابان منوچهری، کوی گلشن، پلاک 3

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی، خیابان سازمان برنامه شمالی، کوچه دوم شرقی، پلاک 7

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: کاشانی، سازمان آب

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: میدان نور، پیامبر غربی، بلوار مطهری، کوی چهارم شرقی، پلاک 20

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: اکباتان، فاز 3، انتهای شکوری شرقی، جنب بلوک E2، جنب باغ شرافت، مدرسه نورا

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: آیت اله کاشانی، خیابان سازمان برنامه شمالی، خیابان عمید، پلاک 2

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: شهران، خیابان یکم، خیابان شهید نصیری کوچه سوم شرقی

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: آیت الله کاشانی خیابان نجف زاده فروتن خیابان گلستان دوم پلاک 31

کاردانش دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی نبش خیابان نجف زاده فروتن مدرسه راهنمایی سوره مرکز مصباح

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: سازمان برنامه شمالی، نبش کوچه هشتم مرکزی

تلفن پشتیبانی
02191005343