مدارس شاهد دخترانه شهرک شهید محلاتی منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس شاهد دخترانه شهرک شهید محلاتی منطقه 4 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس شاهد دخترانه شهرک شهید محلاتی منطقه 4 تهران

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شهرک شهید محلاتی

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، خیابان 10شرقی

تلفن پشتیبانی
02191005343