مدارس شهرک شهید محلاتی منطقه 4 تهران

در این صفحه مدارس شهرک شهید محلاتی منطقه 4 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست مدارس شهرک شهید محلاتی منطقه 4 تهران

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 4

محله: شهرک شهید محلاتی

آدرس: تهرانپارس، خیابان جشنواره، پلاک 58

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شهرک شهید محلاتی

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، خیابان 10شرقی

تلفن پشتیبانی
02191005343