مدارس شاهد منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس شاهد منطقه 2 تهران لیست شده است

6 مدرسه

لیست مدارس شاهد منطقه 2 تهران

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: بلوار شهید اشرفی اصفهانی، خیابان طالقانی

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب، فاز 4، خیابان زرافشان شمالی، خیابان خوارزم، روبروی پارک خوارزم

ابتدایی دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: نامشخص

آدرس: خیابان آزادی، خیابان بهبودی، خیابان مستعانیه، پلاک 7

متوسطه اول دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: ستارخان

آدرس: خیابان ستارخان، نرسیده به پل، کوچه شهید دهقان، پلاک 60

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 2

محله: شهرک غرب

آدرس: خیابان سیمای ایران، فاز 5

تلفن پشتیبانی
02191005343